TEST: Acme Wash CM-350Z II

Autor: Dariusz Prokop • 30 listopada 2016
ACME Wash CM-350Z II
30 listopada 2016 10:00
Dariusz Prokop Technika Sceny Dostarczył Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR al. Krakowska 20 05-090 Sękocin Nowy
 • Duży zakres regulacji kąta wiązki (zoom) - jest szeroki i wystarczający zarówno do szerokiego świecenia dużych obszarów sceny jak i wąskiej wiązki zbliżonej osiąganej przez urządzania beam lub spot
 • Cicha i szybka praca mechanizmu zoom
 • Regulacja temperatury barwowej
 • Predefiniowana tarcza kolorów
 • Cicha praca urządzenia
 • Szeroki zakres akceptowalnych sieciowych napięć pracy
 • Dobrej jakości elementy plastikowe
 • Ciekawe rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające szybkie prowadzenie prac serwisowych
 • Różna kolejność parametrów w liście kanałów DMX przy różnych trybach pracy
 • Tylko 8 bitowa rozdzielczość pracy dimmera
 • Brak filtrów powietrza

Acme to grupa, założona już 1985 roku, zajmująca się przede wszystkim produkcją sprzętu oświetleniowego scenicznego, architektonicznego jak również sprzętu audio. Firma jest jedną z większych w Azji i stawia na produkcję dobrej jakości zaawansowanych technologicznie urządzeń oświetleniowych, jak i audio. Należy wspomnieć też o własnym dziale R&D, tworzącym unikatowe i innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na współczesne zapotrzebowanie rynku. ACME jest certyfikowaną firmą spełniającą wymagania jakości zgodne z ISO9001:2008 i produkuje urządzenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa CE.

Wash CM-350ZII jest urządzeniem kompaktowym, wykorzystującym diody LED RGBW 7 x 30W w jednej obudowie. Standardowo urządzenie jest sterowane sygnałem DMX, wykorzystując 11 bądź 15 kanałów. Temperatura otoczenia w trakcie pracy nie powinna przekraczać 40°C, gdyż wyższe temperatury mogą powodować problemy z odprowadzeniem ciepła i w konsekwencji znacznym skróceniem żywotności źródeł światła. Wygląd zewnętrzny testowanego Washa przypomina inne podobne współczesne konstrukcje (rys. 1a). Obudowy urządzenia wykonano z dobrej jakości plastiku, czyniąc go odpornym na pęknięcia.

 

[img:1]

Rys. 1. Zdjęcia: a) wash CM-350Z II, b) bez obudów.

 

Ruchoma część głowicy zamknięta jest w dwóch plastikowych obudowach. W tylnej części umieszczono płytę sterującą matrycą LED jak i silnikami zoom. Płytę dokręcono do radiatora matrycy LED (Rys. 2a) chłodzonego sporym wentylatorem umieszczonym nad nią. Przednia część obudowy jest dłuższa i kryje w sobie ruchomą soczewkę poruszającą się nad światłowodami z tworzywa sztucznego i transmitującymi światło bezpośrednio z pojedynczych diod LED (Rys. 2b). Zintegrowane soczewki, oparte na trzech metalowych osiach poruszane są za pomocą trzech silników. Czas ruchu zoom pomiędzy skrajnymi pozycjami nie przekroczył 1.2s. W trakcie przesuwu, soczewka poruszała się płynnie nie emitując nadmiernego poziomu hałasu.

Każda z diod posiada swój indywidualny tor optyczny w postaci światłowodu oraz soczewki, co jest powszechnie spotykane różnych urządzeniach innych producentów. Ponadto, co widziałem po raz pierwszy, oprócz światłowodów nad matrycą LED zamontowano małe wentylatory odprowadzające ciepło od strony diod LED.

 

[img:2]

Rys 2. Widok: a) tylnej, b) przedniej części głowicy.

 

Praca wentylatorów jest regulowana automatycznie na podstawie odczytów temperatury z czujników umieszczonych w urządzeniu. Według danych producenta temperatura niektórych elementów głowicy może dochodzić nawet do 75°C. Zatem koniecznie po zakończonej pracy urządzenie należy pozostawić na kilka minut włączone w celu jego schłodzenia.

 

Pan Tilt

Lekka konstrukcja ramion zawierała elementy napędu głowicy w PAN i TILT wraz niezbędnymi czujnikami (Rys. 3a). Dwuczęściowe plastikowe obudowy stanowią elementy usztywniające lekką konstrukcję jarzma.

 

[img:3]

Rys. 3. Zdjęcia: a) jarzma, b) lewego ramienia, c) prawego ramienia głowicy CM-350Z II.

 

Jako napęd w PAN/TILT wykorzystano standardowe silniki krokowe. W jednym ramieniu urządzenia znajduje się napęd TILT z czujnikiem (magnetycznym) pozycji bazowej głowicy oraz enkodera (optycznego) (rys. 3b). Konstrukcja TILT umożliwia szybką wymianę zębatego paska napędowego. W drugim ramieniu głowicy znajduje się płytka sterująca pracą urządzenia w PAN/TILT chłodzona niewielkim wentylatorem (rys. 3c).

Napęd PAN znajduje się w podstawie łączącej dwa ramiona i wykorzystuje również dwa czujniki do określenia właściwej pozycji głowicy w PAN. Wymiana paska zębatego w PAN jest nieco trudniejsza i wymaga demontażu całego jarzma głowicy oraz kilku przewodów przechodzących z podstawy do głowicy. Czas ruchu urządzenia pomiędzy skrajnymi pozycjami w TILT (225°) zajmuje 1.2, natomiast w PAN (540°) 2.3. Zmiana pozycji była płynna przy małym poziomie generowanego hałasu.

 

Zasilanie urządzenia

W podstawie urządzenia zamontowano wyświetlacz, szereg złącz XLR (5 jak i 3 pinowych), powerCON oraz odpowiednio wydajny zasilacz (rys. 4).

 

[img:4]

Rys. 4. Zdjęcie wnętrza podstawy: a) od strony złącz, b) od strony zasilacza (rączki).

 

Zasilacz impulsowy chłodzony jest tylko jednym małym wentylatorem umieszczonym pod rączką i dostarcza napięcia o wartości 35V, które następnie dodatkowo jest stabilizowane i obniżane do wartości 28V. Urządzenie może pracować w zakresie napięć 100-240V 50/60Hz pobierając moc 320W. W ramach testu urządzenie zostało zasilone z sieci 230V i pobierało prąd o wartości 0.375 A (86.3 W) w czasie resetu. Natomiast przy maksymalnym wartości emitowanego światła przez diod LED prąd wynosił 1.12 A (258 W), a przy wyłączonych diodach 0.247 A (57 W). Maksymalna moc pobierana z sieci, którą dało się zarejestrować wynosiła 300W (1.3A). Współczynnik mocy w zależności od stanu pracy urządzenia zmieniał się pomiędzy 0.83-0.98. Czas restartu urządzenia wynosił tylko 20s przy niskim poziomie hałasu pracujących mechanizmów.

 

Wyświetlacz

Panel sterowania (rys. 5) składa się z wyświetlacza i czterech przycisków za pomocą, których można zmieniać ustawienia urządzenia. Dodatkowo dwie diody LED wskazują obecność zasilania oraz sygnału DMX. Wyświetlacz jest czytelny, a w trakcie pracy wyświetlany jest adres, tryb pracy oraz temperatury panujące różnych częściach urządzenia.

 

[img:5]

Rys. 5. Wyświetlacz urządzenia

 

Konstrukcja menu jest intuicyjna i pozwala na szybkie ustawienie niezbędnych opcji urządzenia. W menu można sprawdzić czas pracy głowicy oraz ustawić okres wyświetlania informacji o przeglądach serwisowych.

 

Wiązka światła

W ramach testu zmierzono wymiary geometryczne wiązki światłą otrzymane z Wash-a. Z pomiarów wyznaczony maksymalny kąt wiązki wynosił 55°, natomiast minimalny 5°, co potwierdza dane katalogowe producenta. W przypadku ustawienia wartości 50% na kanale „zoom” kąt wiązki wynosił około 20°. Źródło światłą CM-350Z II składa się z kilku diod LED rozłożonych w przestrzeni w taki sposób, aby generowały jak najbardziej jednorodną wiązkę. W celu sprawdzenie zarejestrowano obraz wiązki przy skrajnych kątach jej skupienia (rys. 6).

 

 [img:6]

Rys. 6. Kształt i rozkład natężenia promieniowania wiązki a) przy maksymalnym kącie świecenia, b) przy minimalnym kącie świecenia.

 

Kształty wiązki dla różnych kątów świecenia są symetryczne i prawie kołowe z niewielkimi spłaszczeniami. Zróżnicowanie natężenia oświetlenia plamy świetlnej jest duże w przypadku maksymalnej wartości zoom, natomiast małe dla zoom minimalnego. Fakt ten również obrazują wykresy dystrybucji natężenia promieniowania dla różnych kątów skupienia przedstawione na wykresach rys. 7.

 

[img:7]

Rys. 7. Dystrybucja natężenia promieniowania a) przy maksymalnym kącie, b) przy minimalnym kącie.

 

Najbardziej jednolitą wiązkę udało się osiągnąć w zakresie od 5° (minimum) do około 25°. Najmniejsza wartość natężenia została zarejestrowana na krawędzi wiązki, przez co była ona podobna do wiązek otrzymywanych prze urządzenia typu „spot”. Dla wyższych kątów przejście pomiędzy najjaśniejszym (centralnym punktem) wiązki a najciemniejszym (na jej krawędzi) było bardzo łagodne przypominając kształtem wiązką otrzymywaną z reflektora z soczewką PC. Zmiana kąta wiązki (zoom) powoduje w naturalny sposób zmianę natężenia promieniowania.

 

 

Zoom maksimum

Zoom 50%

Zoom minimalny

Względne natężenie promieniowania

34%

86%

100%

Przy tak dużym kącie maksymalnym spadek natężenia światłą jest zgonie z przewidywaniami dość istotny.

 

Dimmer

Regulacja natężenia emitowanego światłą prowadzona jest elektronicznie z 8-bitową rozdzielczością. Również funkcja „shutter” realizowana jest elektronicznie współgrając z dimmerem udostępnia szereg gotowych efektów typu: strobo, pulse itp. Charakterystyka dimmera można zmienić przez wybór opcji w menu urządzenia. Użytkownik ma aż cztery różne charakterystyki do wyboru. Rejestrując natężenie promieniowania przy 50% kącie wiązki wyznaczono charakterystyki dimmera urządzenia (rys. 8).

 

[img:8]

Rys. 8. Charakterystyki dimmera urządzenia CM-350Z II.

 

Z wykresów widać, że kształty charakterystyk są zgodne z tymi deklarowanymi przez producenta oprócz „invers square”. Dwie najważniejsze z nich, czyli: „linear”, „square” są najczęściej stosowane i mają bardzo poprawny przebieg. Oprócz zmiany charakterystyki dimmera dodatkowo można wybrać opcje prędkość jego pracy (szybki lub wolny) optymalizując jego zachowanie stosownie do aplikacji. W trakcie zmiany wartości „dimmer”, sterownik diod LED poprawnie i płynnie sterował jasnością wiązki bez gwałtownych skoków. Ściemnianie bądź rozjaśnianie wiązki o różnych barwach w tym białej nie powodowała zmiany tych barw. Na maksymalną wartość emitowanego światła białego składają się kolejne składowe przedstawione poniżej:

 

Suma natężenia światła

Barwa czerwona

Barwa zielona

Barwa niebieska

Barwa biała

100%

20%

20%

35%

25%

 

Jak widać z pomiarów, największe natężenie światła generowane jest przez diody LED barwy niebieskiej i białej. Dodatkowo użytkownik może dokonać regulacji barwy białej (white balans) urządzenia dostosowując ją do innych używanych reflektorów.

 

Podsumowanie

Wash CM-350Z II mimo małych rozmiarów jest urządzeniem emitującym silną wiązkę światła. Przygotowanie urządzenia do pracy i ustawienie jego parametrów dzięki czytelnemu panelowi wyświetlacza nie zajęło dużo czasu. Po uruchomieniu można było bez problemu zacząć test urządzenia. Na początku ustawiłem prosty tryb pracy 11 kanałowy lecz jest on zbyt ograniczony żeby użyć go w praktyce nawet w klubie czy dyskotece. W przypadku 15 kanałów komfort pracy jest dużo wyższy, a urządzenie znacznie bardziej precyzyjne. Dodatkowo, na jednym z kanałów można regulować płynnie temperaturę barwową, a na innym skorzystać z funkcji predefiniowanej tarczy kolorów. Urządzenie jest nieskomplikowane i zawiera wszystko, co powinien zawierać wash. Wszystkie funkcje działają w sposób poprawny i przewidywalny bardzo ułatwiając pracę.

 

Zalety urządzenia:

 • Duży zakres regulacji kąta wiązki (zoom) - jest szeroki i wystarczający zarówno do szerokiego świecenia dużych obszarów sceny, jak i wąskiej wiązki zbliżonej osiąganej przez urządzania beam lub spot,
 • Cicha i szybka praca mechanizmu zoom,
 • Regulacja temperatury barwowej,
 • Predefiniowana tarcza kolorów,
 • Cicha praca urządzenia,
 • Szeroki zakres akceptowalnych sieciowych napięć pracy,
 • Dobrej jakości elementy plastikowe,
 • Ciekawe rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające szybkie prowadzenie prac serwisowych.

Wady urządzenia:

 • Różna kolejność parametrów w liście kanałów DMX przy różnych trybach pracy,
 • Tylko 8 bitowa rozdzielczość pracy dimmera,
 • Brak filtrów powietrza.

 

Washa CM-350Z II oceniam pozytywnie zarówno pod kątem jego walorów technicznych, jak i użytkowych. Testowana konstrukcja pokazuje duże doświadczenie producenta w projektowaniu tego typu urządzeń. Moja ocena urządzenia to 4.5 z 5. Głowica na pewno spełni wymogi i oczekiwania zarówno w przypadku jego zastosowania w klubach, jak i bardziej wymagających scenach teatralnych i koncertowych.

 

 

Pobierz kartę produktu:

[img:9]

 

Gdzie kupić?

Dystrybucja w Polsce:

Sklepy muzyczne > ACME rozwiń listę sklepów

reklama
Copyright © INFOMUSIC 2018
Szanowny Czytelniku
 
 
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały redakcyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Poufność danych jest dla INFOMUSIC.PL niezwykle ważna i chcemy, aby każdy użytkownik portalu wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INFOMUSIC. Rejestr firm: INFOMUSIC z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zielona 20/14  80-746 Gdańsk, Nr ewidencyjny: 112588, Numer VAT: NIP PL 584 2259505, REGON 192 886 210.  Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w naszej Polityce prywatności 
 
 
Jakie dane są przetwarzane ?
 
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez INFOMUSIC,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i doskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. 
 
Komu udostepniamy Twoje dane osobowe?
 
Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy portali INFOMUSIC.PL. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 
Pełna treść w polityce prywatności
 
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. 

 
Jakie masz prawa?
 
Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z INFOMUSIC.PL– otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 
 
Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w INFOMUSIC.PL lub konto portalach grupy INFOMUSIC.PL, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Twoich praw znajdują się w Polityce prywatności 
 
Dlatego też proszę naciśnij przycisk „ZGADZAM SIĘ, PRZEJDŹ DO SERWISU" lub klikając na symbol "X" w górnym rogu tego oka, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z Usług  INFOMUSIC, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Pełny regulamin i Polityka prywatności znajduje sie pod poniższym linkiem. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. https://www.infomusic.pl/page/rodo 
 
Zgadzam się, przejdź do serwisu Nie teraz